Güvenlik konusunda da işe planlama ile başlamak, etkin çözümler üretmenin temel unsurudur. Risklerin en uygun yöntemlerle nasıl karşılanabileceğinin belirlenmesi , gerekli analizlerin yapılması ve en etkin çözümlerin ortaya konması ile mümkündür. Ayrıca alınan güvenlik tedbirleri sürekli denetlenmez ve etkinlikleri sürdürülmez ise her an oluşabilecek risklere karşı hazırlık seviyesinde düşüşler meydana gelir.

Grup Vega Güvenlik Danışmanlığı olarak Elemanlarımız, Sistem ve Stratejilerimiz ile 5188 sayılı özel güvenlik yasasının ön gördüğü çerçevede Danışmanlık Hizmetlerini sağlamaktayız:

Şirketlerin, işletmelerin ve kuruluşların güvenlik stratejilerinin ve güvenlik politikalarının belirlenmesi , bu konularda gerekli dokümanların hazırlanması,

Corp.Kuruluşların risk analizlerinin yapılması, güvenlik seviyelerinin belirlenmesi ve riskleri karşılayacak etkin çözümlerin ( sistem, güvenlik elemanı, mevcut sistemin yeniden yapılandırılması vs. ) ortaya konması,

İhtiyaç duyulan eğitim ve doküman desteğinin sağlanması,Yönetim adına güvenlik denetlemelerinin yapılması,
Tüm çalışanların güvenlik konusunda bilgilendirilmesi ve periyodik eğitimlerden geçirilerek bilinçlendirilmesi,
“Güvenlik öngörmektir“ Oluşabilecek riskleri önceden sezmek ve gerekli tedbirleri almak, maddi kayıpları önler ve gönül huzuru sağlayarak iş verimini arttırır.